Sociale Cultus

geeft de geest een woning

Sociale Cultus

werkmiddag antroposofische gemeenschapsvorming

In een groep ervaren we soms iets dat groter is dan de som van de individuen. We beleven een gezamenlijkheid die als een geschenk voelt. Gemeenschap ontstaat. Wat gebeurt er dan, en hoe kom je daar?

Dat onderzoeken we door stapsgewijs te voltrekken wat Rudolf Steiner ‘de omgekeerde cultus’ noemde. Cultus wil zeggen dat de mens stapsgewijs een geestelijke kracht uitnodigt actief mee te doen. Omgekeerd wil zeggen: we veranderen niet de kwaliteit van de materie maar we verheffen ons bewustzijn tot een geestelijke kracht.

We doen dat aan de hand van een spirituele tekst. We leven ons in de gedachtengang in en nemen die in ons gevoel op. We tasten naar de ervaring van een geestelijke kracht die zich in deze gedachtengang manifesteert. Een kracht die zich met ons verbindt door onze bewuste inspanning. We volgen de werkwijze die is ontwikkeld door de vrijeschoolleraar Herbert Ludwig en voegen daar sociale oefeningen aan toe.

Als tekst nemen we de meditaties uit Steiners boek ‘Een weg tot menselijke zelfkennis – in acht meditaties’ uitgegeven onder de titel Meditatie. Dit boek uit 1912 bevat acht denk-meditaties die het antroposofische mensbeeld opbouwen. Elke meditatie is een gedachtengang die je tot bewustwording en ervaring brengt van de vele aspecten van de mens.

Deelnemers worden geacht van te voren de betreffende meditatie (een gedachtengang van circa 5 pagina’s) intensief te bestuderen. De tekst wordt ter plekke niet meer gelezen maar uit de herinnering opnieuw opgebouwd. Iedereen kan meedoen; meditatieve ervaring is niet vereist.

data

19 maart, 16 april, 21 mei, 18 juni Vrijdagmiddag van 13.00 – 17.00 uur

locatie

Zeist

kosten

Per middag 30 euro
Hele reeks 100 euro.

begeleiders

Pim Blomaard

De cursusreeks is in helaas volgeboekt. Je kunt wel je interesse opgeven voor een eventuele tweede reeks.

“ Er wordt verteld wat je
in je ziel kunt ervaren
als je je op een bepaalde
manier op weg begeeft
naar de geest. Dit boek kan daarom
beschouwd worden als een weergave
van belevenissen in de ziel.“
Over 'Een weg tot Zelfkennis'

De cursusreeks is in helaas volgeboekt. Je kunt wel je interesse opgeven voor een eventuele tweede reeks.

Inspiratie

Antroposofie

Hoe kan het dat antroposofen scholen, zorgboerderijen, huisartspraktijken, een kerk en een bank beginnen? Dat zij al een eeuw bezig zijn met biodiversiteit, organische architectuur, organisatieontwikkeling en leefstijl? Komt dat omdat ze op de huid van de tijd zitten? 

Antroposofie helpt om niet alleen anders naar de wereld te kijken, maar vooral ook om vanuit verschillende perspectieven te kijken.