Antroposofie

een moderne spiritualiteit

Antroposofie

bewustzijn van je mens-zijn

Hoe kan het dat antroposofen scholen, zorgboerderijen, huisartspraktijken, een kerk en een bank beginnen? Dat zij al een eeuw bezig zijn met biodiversiteit, organische architectuur, organisatieontwikkeling en leefstijl? Komt dat omdat ze op de huid van de tijd zitten? 

Antroposofie helpt om niet alleen anders naar de wereld te kijken, maar vooral ook om vanuit verschillende perspectieven te kijken. Een antroposofische boer bijvoorbeeld kijkt naar het stikstofgehalte, naar de kringloop van processen op zijn bedrijf, ingebed in het jaarverloop. En ook naar de stand van de sterren. Hij heeft een open mind voor alle verschillende factoren die in zijn bedrijf werken. 

Alles, ook menselijke samenwerking, heeft een fysieke realiteit, een innerlijke betekenis, ja, een goddelijke bedoeling. Die perspectieven juist in hun samenhang te leren kennen, zowel in de wereld als in jezelf, dat maakt antroposofie spannend en uniek. En om breed te leren kijken, tref je in de antroposofie allerhande hulpmiddelen aan om vanuit denken, voelen en willen nieuwe capaciteiten te ontdekken en te ontwikkelen, die klaarliggen om gebruikt te worden.

“De nieuwe cultuur die Rudolf Steiner ons brengt is een cultuur van de geest die onze blik weliswaar richt op de materie, maar tegelijk laat zien dat in en door de materie heen de geest voelbaar wordt.” (Hans Stolp)

Rudolf Steiner (1861-1925) gaf inhoud aan de antroposofie. Hij kende uit eigen ervaring de verschillende lagen in de schepping. Zijn werk is bedoeld om er zelf onderzoekend mee aan het werk te gaan. Alleen wat je zelf ervaart en ontdekt, kan een kiem worden voor je handelen, voor nieuwe initiatieven die je samen met anderen neemt. Zo geeft elk van ons zelf inhoud en vorm aan de geestelijke kant van zijn bestaan. Antroposofie nodigt je uit je geest even reëel te nemen als je lichaam. Je wordt dan geen aanhanger van één set overtuigingen; je wordt dan een modern mens die zelf op weg is. Die weg leidt de aandacht naar binnen, in studie en meditatie. De weg wekt ook de wil bij te dragen aan het sociale en praktische leven.

Ken jezelf!
Ons lichaam kan alleen op de aarde leven; zoals onze geest alleen in een grotere geestelijke realiteit. Een realiteit waarin het morele en goddelijke een werkelijkheid is, van waaruit je jezelf kunt ontplooien, van waaruit de ander in zijn ware gestalte  verschijnt. Dan kun je ook samen aan het werk.

Onze cultuur leeft vanuit onderzoek en inzicht in de materiële kant van het bestaan. In de antroposofische beweging willen we ook de geestelijke kant onderzoekend naderen. Dat is een innerlijke en morele weg. Die weg wekt in velen de wil om ook het geestelijke werkzaam te laten worden in het praktische leven.

Daarom kijkt de antroposofische boer naar zijn gewassen, naar zijn dieren. En kijkt hij ook naar de processen en naar de sterren.

“De nieuwe cultuur die Rudolf Steiner
ons brengt is een cultuur van de geest,
die onze blik weliswaar richt op de materie,
maar tegelijk laat zien dat in en door
de materie heen de geest voelbaar wordt.”
- Hans Stolp -

Inspiratie

Theory U

Theory U is ook wel een ‘Social technology for freedom’. Otto Scharmer verdiept het sociale veld waarbij hij aandacht geeft aan het ontwikkelen van een open mind, een open hart en een open wil. Hierdoor kunnen in groepen nieuwe vondsten ontstaan ten aanzien van vraagstukken in de samenleving of in je organisatie.