Kerngroep

Kerngroep

We zijn allen op een eigen manier geïnspireerd door Sociale Kunst en Contemplatief onderzoek.
We zien hoe wezenlijk ieders eigen wil is en willen situaties inrichten waarin je die met elkaar beter leert kennen en inzetten.

Clarine Campagne

In deze tijd van versterkt individualisme en op jezelf teruggeworpen, zijn groeit de vraag naar gezamenlijkheid. Enerzijds vanuit verlangen maar ook als opgave. Wie ben je zelf eigenlijk en wat heb je werkelijk te doen? En hoe kan je de ander werkelijk zien en steunen in wat zij/hij wil ontwikkelen? Kan je samenwerken waarbij ieders eigenheid recht gedaan wordt en ook de klussen waar je voor staat, ook innerlijk? Hoe onderzoek je samen de werkelijkheid, ook om jou en de ander heen en in die ‘klussen’. Hoekom je tot nieuwe vondsten, verbondenheid en initiatieven die de wereld en jijzelf nodig hebben?

Clarine begeleidde vele groepen en teams in ontwikkelingsprocessen en teamontwikkeling met plezier in beweging en diepgang en houdt van samenwerken aan bovengenoemde vragen.
Pim Blomaard

Wij worden steeds meer omringd door techniek die dankzij een ongekende krachtenbundeling de geworden wereld kan nabootsen, regelen en perfectioneren. Wij mensen zijn echter in staat een nieuwe cultuur te laten ontstaan vanuit geestelijke inspiratie die doorwerkt in ons doen en laten. Om dat te bereiken moeten wij mensen op onze beurt onze krachten bundelen. Dat te leren en te bevorderen is wat mij drijft. Voor deze menselijke krachtenbundeling is het nodig, je eigen zielekrachten te versterken en te integreren, en daarnaast de geesteskrachten te wekken die in een groep van mensen kunnen werken. Dat vraagt en geeft individuele motivatie, sociale vaardigheid en initiatiefkracht.

Pim was filosofiedocent, promoveerde in de zorgethiek, was jarenlang bestuurder van een antroposofische zorgorganisatie en is nu onderzoeker aan de Vrije Universiteit en voorzitter van de Antroposofische Vereniging

 

Pim Caljouw

In mijn werk in het bedrijfsleven heb ik gezien en meegemaakt hoe mensen waarnemen en denken, en hoe zich dat uitwerkt in het samenwerken. Anders gezegd hoe er met verschillen van inzicht en opvatting wordt omgegaan.

Binnen de antroposofie ben ik recent, door het werk van Arthur Zajonc, het contemplatief onderzoek tegengekomen. Een werkwijze waardoor in het  samenwerken op een methodische manier ook de intuïtieve dimensie een plaats kan krijgen, waardoor een ander niveau van denken ontstaat. 

Dat andere denken brengt mee dat anders kan worden omgegaan met verschillen van inzicht en opvatting. Denk aan Einstein: ‘problemen kunnen niet worden opgelost op hetzelfde niveau van denken waarmee ze zijn gemaakt’.

Ik zie het toenemend belang ervan in onze complexe maatschappij en daarom wil ik mij inzetten om het oefenen van contemplatief onderzoek, van anders denken, meer toegankelijk te maken voor mensen die in hun werk of hun leven moeten omgaan met verschillen.

Janna de Vries

De ontmoeting tussen twee mensen heeft het karakter van iets heiligs. Hoe bijzonder is het dat we elkaar kunnen treffen en in gesprek kunnen gaan? Toch lijkt de aandacht en interesse voor de ander vaak te ontbreken. Laten we pogen met elkander de warme aandacht en oprechte interesse te scheppen waarin de ander en wijzelf kunnen helen. 

Janna studeerde aan de universiteit voor Humanistiek, bestudeert sociale kunst en is werkzaam binnen de Jeugdsectie van de Antroposofische Vereniging.
''Daar waar twee of meer mensen
in mijn naam samenkomen,
ben ik in hun midden.''
- Jezus Christus -