Visie

missie, visie & waarden

Visie

onze kernimpulsen

We zien net als vele anderen dat er in de wereld grote crises gaande zijn. De aarde herstelt zichzelf niet meer vanzelfsprekend door alle roofbouw, gezonde krachten houden ziekmakende tendensen niet meer in evenwicht. Meningen van verschillende groepen van mensen worden steeds uitgesprokener en gaan steeds meer vastzitten, we oordelen over andere groepen zonder te zien wie ze in wezen zijn, we kunnen onze eigen essentie niet meer goed vinden en weten daardoor ook niet wat we echt willen betekenen.

Zulke grote vraagstukken vragen om open ontmoeting en samenwerking; samenwerking met jezelf, met de ander en met de ‘grotere’ wereld. Kunnen we wezenlijke interesse oefenen voor de (heel) andere mens met zijn lot, ervaringen en denkbeelden. Kunnen we elkaar steunen in doen wat de ander werkelijk te doen heeft? Dan is het mogelijk om samen verder te komen met de kleine en grote vragen die voor ons liggen. Maar dat vraagt wel om het ontwikkelen van verdiepte sociale kwaliteiten en manieren waarin je een dialoog of samenwerking vormgeeft.

Gelukkig is er steeds meer aandacht voor deze sociale kunst in de wereld waardoor ieders wil en inbreng rond een vraagstuk of initiatief kan gaan meedoen voor een gezonde toekomst. Een grote steun daarbij is meditatie en contemplatie waardoor ook wijsheid vanuit een objectievere en wezenlijke sfeer kan meedoen in de samenwerking rond vraagstukken. Contemplatief onderzoek biedt een weg waardoor die concrete geestelijke wijsheid en wezens inspirerend kunnen werken, en daardoor praktisch worden in ons handelen.

Wij willen in de activiteiten en scholinstrajecten van het Atelier oefenen in de sociale kunst en het contemplatief onderzoeken. Daardoor kunnen groepen en individuen toekomstvermogens ontwikkelen om de wereld van morgen vorm te geven op een voor mens en aarde helende manier.

Waarden

Ontvankelijkheid

Geestelijk bewustzijn vergroten door contemplatief onderzoek vraagt om een liefde voor de waarheid, die bereid is te ontvangen.

Compassie

Menselijk beleven versterken door sociale kunst vraagt om een innerlijk meeleven met de anderen, waarbij je bereid bent jezelf te vergeten.

Volharding

Ambachtelijk bewerken van vraagstukken vanuit maatschappelijk engagement vraagt om een persoonlijke betrokkenheid, die bereid is vol te houden.

Atelier Antroposofie & Samenleving
is er voor iedereen
die met anderen samen
een kunst-werk-plaats wil vormen
voor ambachtelijk bewerken,
voor menselijk beleven
en voor geestelijk bewustzijn.

Inspiratie

Werken vanuit je Bron: Retraite

Wat is eigenlijk de bron waar vanuit je mens bent en werkzaam kunt zijn? Wat inspireert je ten diepste? Hoe ben je daarmee in contact? En ook: welke weerstanden houden je af van het werken en zijn vanuit je bron? Tijdens deze tweedaagse Retraite creëren we ruimte voor vernieuwing en vitaliteit.