Atelier
Antroposofie & Samenleving

oefenplaats voor sociale kunst & contemplatief onderzoek

Blijf op de hoogte van onze initiatieven middels de
N I E U W S B R I E F

Welkom

Kijk rond in ons atelier in wording en zet met ons de eerste stappen.
Werk mee aan geestelijke imaginatie, aan sociale inspiratie en aan praktische intuïtie.
De IONA Stichting en de Antroposofische Vereniging hielpen het atelier ontstaan en steunen het initiatief.

Werken aan een
Menswaardige Samenleving

We willen werken aan maatschappelijke vraagstukken en toekomstgerichte capaciteiten ontwikkelen zodat we gezonde ontwikkeling kunnen bevorderen voor de aarde en al haar bewoners.

We willen menselijke samenwerking bevorderen door op kunstzinnige wijze met nieuwe sociale werkvormen te experimenteren waardoor bewuste verbinding met een geestelijke realiteit kan ontstaan. 

We willen onderzoeken met behulp van meditatieve werkvormen hoe we onze compassie en ons bewustzijn voor de werkelijkheid kunnen vergroten door ons te verdiepen in onze uiterlijke en innerlijke waarnemingen.

"Dit alleen geneest in het sociale
als in de spiegel van de mensenziel
de gehele gemeenschap zich vormt,
en als in de gemeenschap werkt
de kracht van ieder individu.''
- Rudolf Steiner -

Benieuwd wat er plaatsvindt?

Zorgvuldig proberen we zicht te krijgen op iemands constitutie, z’n voorkeuren en afkeuren, wat op z’n pad komt en zijn drijfveren. Dit kan een vermoeden opleveren van iemands diepere, essentiële wilsrichting. Je kan aan de uiterlijke biografie steeds meer van de innerlijke, grotere, biografie leren kennen. Oefenend werken we samen aan de biografie van Edith Maryon.

De bijeenkomsten stellen je in staat het antroposofisch mensbeeld beter te leren kennen. Tegelijkertijd beogen ze tot beleving van een geestelijke realiteit te komen. Aldoende beoefenen we een vorm van antroposofische gemeenschapsvorming. We gaan hierbij uit van een denkende meditatieweg, zoals beschreven door Rudolf Steiner. Iedereen kan deelnemen die bereid is de tekst van te voren te bestuderen en deze met elkaar stapsgewijs te verdiepen.

Meditatie is een krachtige hulp om evenwichtig te leven in steeds chaotischer tijden.Door de aanwijzingen van Rudolf Steiner is deze eeuwenoude praktijk geactualiseerd en aangepast aan ons hedendaags bewustzijn. Met helderheid, enthousiasme en tegenwoordigheid van geest kan meditatie vruchtbaar worden in het dagelijks leven en in de praktijk van je beroep. 

 

Hoe kom je bij de kern van wie je bent en wat je wilt? Hoe help je anderen bij hún kern te komen? Deze zoektocht willen we aangaan in een gezamenlijk traject. En dat in de context van de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan.

Wil je je innerlijke geestelijk leven meer verbinden met je dagelijkse werkleven? Wil je gezamenlijk verkennen wat er in de wereld nodig is en bezield toekomstkwaliteiten ontwikkelen?

Kennismaken met antroposofie: dat kan heel enthousiasmerend zijn! Maar ook deze ervaring kan dan optreden: antroposofie omvat wel heel veel, zij is groots en diepzinnig. Kan ik dat allemaal wel bevatten? Je vraagt je af: is er niet een soort kern, een samenvatting? Die is er: de Grondsteenspreuk!

Het gender mysterie – verkenningen. Een zoektocht naar de waarden en de beperkingen van het leven in een mannelijk of vrouwelijk lichaam en hoe hiermee om te gaan. Met opstellingenwerk en gesprek.

 Het oefenen van contemplatief onderzoek geeft in feite vorm aan een scholingsweg, een weg die uitkomt bij de wijsheid van de Kleine Prins; ‘Alleen met het hart kun je goed zien’. We kunnen deze vorm van onderzoek ‘hartendenken’ noemen. We onderzoeken dit a.d.h.v. werk van Joseph Beuys.  

In deze vier middagen willen we met elkaar de fenomenen van het gesprek onderzoeken zodat we verrijkt en met meer inzicht in ons dagelijks werk met de ander kunnen communiceren. Kunnen we bewust sociale relaties scheppen zodat deze gezond blijven?

N I E U W S B R I E F
Blijf op de hoogte van onze initiatieven middels de nieuwsbrief.
We denken nu dat we deze eens per maand of drie weken zullen sturen.
Je kunt je natuurljk elk moment weer afmelden.

Inspiratie

Sociale Cultus

De bijeenkomsten stellen je in staat het antroposofisch mensbeeld beter te leren kennen. Tegelijkertijd beogen ze tot beleving van een geestelijke realiteit te komen. Aldoende beoefenen we een vorm van antroposofische gemeenschapsvorming. We gaan hierbij uit van een denkende meditatieweg, zoals beschreven door Rudolf Steiner. Iedereen kan deelnemen die bereid is de tekst van te voren te bestuderen en deze met elkaar stapsgewijs te verdiepen.