Atelier
Antroposofie & Samenleving

oefenplaats voor sociale kunst & contemplatief onderzoek

Blijf op de hoogte van onze initiatieven middels de
N I E U W S B R I E F

Welkom

Kijk rond in ons atelier in wording en zet met ons de eerste stappen.
Werk mee aan geestelijke imaginatie, aan sociale inspiratie en aan praktische intuïtie.
De IONA Stichting en de Antroposofische Vereniging hielpen het atelier ontstaan en steunen het initiatief.

Werken aan een
Menswaardige Samenleving

We willen werken aan maatschappelijke vraagstukken en toekomstgerichte capaciteiten ontwikkelen zodat we gezonde ontwikkeling kunnen bevorderen voor de aarde en al haar bewoners.

We willen menselijke samenwerking bevorderen door op kunstzinnige wijze met nieuwe sociale werkvormen te experimenteren waardoor bewuste verbinding met een geestelijke realiteit kan ontstaan. 

We willen onderzoeken met behulp van meditatieve werkvormen hoe we onze compassie en ons bewustzijn voor de werkelijkheid kunnen vergroten door ons te verdiepen in onze uiterlijke en innerlijke waarnemingen.

"Dit alleen geneest in het sociale
als in de spiegel van de mensenziel
de gehele gemeenschap zich vormt,
en als in de gemeenschap werkt
de kracht van ieder individu.''
- Rudolf Steiner -

Benieuwd wat er plaatsvindt?

Zorgvuldig proberen we zicht te krijgen op iemands constitutie, z’n voorkeuren en afkeuren, wat op z’n pad komt en zijn drijfveren. Dit kan een vermoeden opleveren van iemands diepere, essentiële wilsrichting. Je kan aan de uiterlijke biografie steeds meer van de innerlijke, grotere, biografie leren kennen. Oefenend werken we samen aan de biografie van Marie Steiner.

De bijeenkomsten stellen je in staat het antroposofisch mensbeeld beter te leren kennen. Tegelijkertijd beogen ze tot beleving van een geestelijke realiteit te komen. Aldoende beoefenen we een vorm van antroposofische gemeenschapsvorming. We gaan hierbij uit van een denkende meditatieweg, zoals beschreven door Rudolf Steiner. Iedereen kan deelnemen die bereid is de tekst van te voren te bestuderen en deze met elkaar stapsgewijs te verdiepen.

Wat is eigenlijk de bron waarvanuit je mens bent en werkzaam kunt zijn? Wat inspireert je ten diepste? Hoe ben je daarmee in contact?

En ook: welke weerstanden houden je af van het werken en zijn vanuit je bron?

Teams gaan door perioden heen waarin de neuzen niet dezelfde kant op staan. De visie van de organisatie bindt onvoldoende en de benadering van het werk verschilt teveel. En toch is iedereen afzonderlijk van goede wil en betrokken. Teamreflexie maakt bewust hoe het team functioneert, teambuilding versterkt het gevoel van saamhorigheid en teamspirit brengt gezamenlijke inspiratie. Met deze teambijeenkomst werk je aan alledrie tegelijk.

Wil je je innerlijke geestelijk leven meer verbinden met je dagelijkse werkleven? Wil je gezamenlijk verkennen wat er in de wereld nodig is en bezield toekomstkwaliteiten ontwikkelen?

Kennismaken met antroposofie: dat kan heel enthousiasmerend zijn! Maar ook deze ervaring kan dan optreden: antroposofie omvat wel heel veel, zij is groots en diepzinnig. Kan ik dat allemaal wel bevatten? Je vraagt je af: is er niet een soort kern, een samenvatting? Die is er: de Grondsteenspreuk!

Deze tijd versterkt bij velen een bijzonder verlangen. Een verlangen naar het verdiepen van je innerlijke veerkracht, zelfkennis, verbondenheid en betekenisvol kunnen zijn. Deze bijeenkomst gaat over leren, uitwisselen en je motivatie versterken voor innerlijk meditatief werk, ook voor de wereld.

 Het oefenen van contemplatief onderzoek geeft in feite vorm aan een scholingsweg, een weg die uitkomt bij de wijsheid van de Kleine Prins; ‘Alleen met het hart kun je goed zien’. We kunnen deze vorm van onderzoek ‘hartenenken’ noemen.  Voor allen die meer van het hoofd naar het hart willen reizen kan het contemplatief onderzoek een hulp zijn op die reis. Een reis om nieuwe vermogens te ontwikkelen.

In ontwikkeling is een traject waarin we leren om cirkels te begeleiden. Deze hebben tot doel elkaar te steunen in ieders lot en de verbinding met je wezenlijke wilsimpuls te versterken

N I E U W S B R I E F
Blijf op de hoogte van onze initiatieven middels de nieuwsbrief.
We denken nu dat we deze eens per maand of drie weken zullen sturen.
Je kunt je natuurljk elk moment weer afmelden.

Inspiratie

Sociale Cultus

De bijeenkomsten stellen je in staat het antroposofisch mensbeeld beter te leren kennen. Tegelijkertijd beogen ze tot beleving van een geestelijke realiteit te komen. Aldoende beoefenen we een vorm van antroposofische gemeenschapsvorming. We gaan hierbij uit van een denkende meditatieweg, zoals beschreven door Rudolf Steiner. Iedereen kan deelnemen die bereid is de tekst van te voren te bestuderen en deze met elkaar stapsgewijs te verdiepen.