Atelier
Antroposofie & Samenleving

oefenplaats voor sociale kunst & contemplatief onderzoek

Blijf op de hoogte van onze initiatieven middels de
N I E U W S B R I E F

Welkom

Kijk rond in ons atelier in wording en zet met ons de eerste stappen.
Werk mee aan geestelijke imaginatie, aan sociale inspiratie en aan praktische intuïtie.
De IONA Stichting en de Antroposofische Vereniging hielpen het atelier ontstaan en steunen het initiatief.

Werken aan een
Menswaardige Samenleving

We willen werken aan maatschappelijke vraagstukken en toekomstgerichte capaciteiten ontwikkelen zodat we gezonde ontwikkeling kunnen bevorderen voor de aarde en al haar bewoners.

We willen menselijke samenwerking bevorderen door op kunstzinnige wijze met nieuwe sociale werkvormen te experimenteren waardoor bewuste verbinding met een geestelijke realiteit kan ontstaan. 

We willen onderzoeken met behulp van meditatieve werkvormen hoe we onze compassie en ons bewustzijn voor de werkelijkheid kunnen vergroten door ons te verdiepen in onze uiterlijke en innerlijke waarnemingen.

"Dit alleen geneest in het sociale
als in de spiegel van de mensenziel
de gehele gemeenschap zich vormt,
en als in de gemeenschap werkt
de kracht van ieder individu.''
- Rudolf Steiner -

Benieuwd wat er plaatsvindt?

Zorgvuldig proberen we zicht te krijgen op iemands constitutie, z’n voorkeuren en afkeuren, wat op z’n pad komt en zijn drijfveren. Dit kan een vermoeden opleveren van iemands diepere, essentiële wilsrichting. Je kan aan de uiterlijke biografie steeds meer van de innerlijke, grotere, biografie leren kennen. Oefenend werken we samen aan de biografie van Edith Maryon.

Wil je je innerlijke geestelijk leven meer verbinden met je dagelijkse werkleven? Wil je gezamenlijk verkennen wat er in de wereld nodig is en bezield toekomstkwaliteiten ontwikkelen?

Aan de hand van drie hoofdstukken van Rudolf Steiner over de wachter en de drempel proberen we steeds in vier stappen tot de beleving van een ‘omgekeerde cultus’ te komen: het ideaal om je als groep tot de engelenwereld te verheffen.

Wat roept jou nu (op)? Hoe verbinden zich de vragen in je werk met wat jij nu te doen hebt? Hoe kom je bij de kern van wie je bent en wat je wilt?  Een gezamenlijke zoektocht. 

N I E U W S B R I E F
Blijf op de hoogte van onze initiatieven middels de nieuwsbrief.
We denken nu dat we deze eens per maand of drie weken zullen sturen.
Je kunt je natuurljk elk moment weer afmelden.