Menskunde

vanuit karmisch perspectief

Menskunde

tweedaagse werkplaats in juni

Vele jaren hebben we in groepen samengewerkt aan een biografie die iemand in een groep deelde. Daardoorheen probeerden we via methodische karmaoefeningen zicht te krijgen op karmische thema’s in de zogenoemde ‘dubbele biografie’.

Deze keer willen we ons twee dagen verdiepen in de biografie van Edith Maryon. Zij was naaste medewerker van Rudolf Steiner en hielp hem onder andere het beeld van de Mensheidsrepresentant te realiseren. Ook was zij heel actief in de sociale impuls. 

We werken volgens de door arts en onderzoeker Ate Koopmans ontwikkelde Praktische Menskunde methodiek. Daarin wordt met een groep het biologische, het psychosociale en het biografisch-geestelijke karma in een biografie contemplatief onderzocht.

We beginnen met een inleiding over Rudolf Steiners karma oefeningen en gelegenheid voor gesprek. Daarna vertellen we de biografie van Edith Maryon en zullen we met een aantal van deze karma oefeningen werken aan het materiaal dat deze biografie ons biedt. Daarmee kunnen we enerzijds haar als mens nader komen en anderzijds oefenen in het karmawerk. Werk dat maakt dat je anders naar mensen en naar mens zijn gaat kijken. 

Ervaring met ‘praktische menskunde’ is niet vereist. Behulpzaam is wel om van tevoren te lezen over de werkwijze. Lili Chavannes en Paul Wormer beschreven deze werkwijze op een toegankelijke manier in ‘Kijk op karma’, uitgegeven bij uitgeverij Christofoor. Wanneer je het boek niet hebt kan je per mail de eerste hoofdstukken ontvangen.

Wanneer je interesse hebt om met je team of met een groep mensen te oefenen met Menskunde in karmisch perspectief kunnen we dat ook doen aan de hand van een biografie die wordt verteld in de te vormen groep. In dat geval vragen we je contact op te nemen.

Data

24 juni
14:00 - 21:00
&
25 juni
10:00 - 17:00

Locatie

Boslaan 15, Zeist

Kosten

€200,- (reductie mogelijk)
inclusief koffie, thee en soep.
inclusief btw

Begeleiders

Christina van Tellingen
&
Clarine Campagne

"Harten duiden het karma,
als harten leren het woord te lezen,
dat in het mensenleven vormend werkt;
als harten leren het woord te spreken,
dat in het mensenwezen vormend werkt."
- Rudolf Steiner -