Agenda

een overzicht van alle activiteiten

AGENDA

“Als een groep mensen bij elkaar zit en werkelijk oefent om naar elkaar te luisteren, dan kan een moment komen waarop de groep plotseling voor de geestelijke wereld interessant is - als ik dat zo huiselijk mag uitdrukken. Plotseling wordt het feit in de wereld voor de aartsengelensfeer zichtbaar. Dan kan deze sfeer op een gegeven moment ingrijpen. Maar ze grijpt alleen in zolang de geest bij ons ook werkelijk aanwezig is en daarna gaat ze meteen terug. Je kunt als je daarin geschoold bent en er gevoel voor hebt beleven: vandaag was het er een ogenblik.(…) Dat is eigenlijk in de hoogste zin van het woord datgene wat ik sociale gevoeligheid heb genoemd: gevoel, het vermogen erop te letten dat er zulke momenten kunnen zijn.”

- Bernard Lievegoed -
(in Samenwerkingsvormen, 1988, blz. 72-73