TeamSpirit

werken aan teamvisie, teamreflectie en teambuilding

TeamSpirit

teamdag Antroposofie in company

Teams gaan door perioden heen waarin de neuzen niet dezelfde kant op staan. De visie van de organisatie bindt onvoldoende en de benadering van het werk verschilt teveel. En toch is iedereen afzonderlijk van goede wil en betrokken. Teamreflexie maakt bewust hoe het team functioneert, teambuilding versterkt het gevoel van saamhorigheid en teamspirit brengt gezamenlijke inspiratie. Met deze teambijeenkomst werk je aan alledrie tegelijk.

Deze werkdag is een teamdag in company. We kiezen een datum en een locatie die past bij het team, de vraagstelling en het moment. Vooraf houden we een kennismakingsgesprek en wordt het programma toegesneden op het team en op de beschikbare tijd.

Wat we gaan doen:
– we beginnen de bijeenkomst met oefeningen om in je lijf te komen, met elkaar in beweging te komen en bij jezelf aan te komen
– we verkennen welke rituelen het team heeft, hoe ze werken en hoe ze kunnen worden versterkt
– we kijken naar fenomenen die vertellen wat er feitelijk in het team gebeurt; we verdiepen deze fenomenen tot een imaginatief beeld van het team; en daarna werken we dit beeld om tot een richtinggevend toekomstbeeld
– we maken concreet hoe ieder teamlid de werkrichting persoonlijk omzet in een voornemen
– we creëren een ritueel waarin deze voornemens samenkomen en tot een gezamenlijk wilsbesluit worden
– we kijken naar de opgave in de samenleving, evalueren en maken bewust welke mensvisie in de vorige stappen is verschenen
– we eindigen met stilte, verinnerlijking en tot rust komen

data

In overleg

locatie

In company

kosten

In overleg

begeleiders

Pim Blomaard,
Emma Vink
&
Clarine Campagne

''Organisaties staan in toenemende mate
in dienst van de individuele ontwikkeling van mensen.
En mensen staan in toenemende mate
voor de opgave zichzelf te overstijgen.''
- Pim Blomaard -

Inspiratie

Beroepstraining Antroposofie

Wil je je innerlijke geestelijke leven meer verbinden met je dagelijkse werkleven? Wil je gezamenlijk verkennen wat er in de wereld nodig is en bezield toekomstkwaliteiten ontwikkelen? In 10 bijeenkomsten werken we gezamenlijk aan deze vragen.