Toevalsonderzoek

wordt bewust van de (samen)werking van je engel

Toeval?

vijf avonden

We spelen vaak met het woord toeval: iets valt je toe…Onze vraag: is het mogelijk om onderzoekend een paar stappen verder te gaan met vragen als: Waar vandaan valt het je toe? Of: wie laat het op je toevallen? En waarom doet diegene dat? Hoe kun je samenwerken met de organisator van het toeval? Kun je die intensiever gaan beleven in het dagelijkse bewustzijn? Welke houding kan je ontwikkelen om van toeval een wegwijzer te maken?

We willen in deze bijeenkomsten onderzoekend op weg gaan naar antwoorden. Vijf bijeenkomsten, huiswerk, ervaringen verzamelen, meditatieve oefeningen en ervaren wat voor veranderingen dit in je teweeg brengt en hoe dit zich in je leven concreet laat zien. Krijg je een duidelijker verbinding met je engel? 

Dit onderzoek is bedoelt voor iedereen die zich aangesproken voelt door bovenstaande aankondiging, specifieke kennis of ervaring is niet nodig. Enthousiasme en vertrouwen wel! We willen het afronden met een concreet verslag van het onderzoek, wat als opstap voor nader onderzoek wordt gebruikt of voor publicatie kan worden aangeboden in Motief, of in een brochure in de reeks van de Gezichtspunten. Deelnemers ontvangen hiervan een exemplaar en er wordt vertrouwelijk omgegaan met alle persoonlijke ervaringen die in de cursus aan bod komen.

data

Dinsdagavond 19.30-21.30 uur

Precieze data en plaats volgt na aanmelding en als er meer zicht is op wanneer de avondbijeenkomsten weer kunnen plaatsvinden

locatie

Zeist

kosten

volgt

begeleiders

Emma Vink
&
Jaap van de Weg

"Toeval betekent
dat wat je toe-valt"
- Janna -

Inspiratie

Antroposofische Meditatie : online cursus

Deze online cursus wil een oefenplek zijn om heel praktisch met meditatie aan de slag te kunnen gaan. Iedereen die de behoefte voelt aan innerlijke rust en tegelijk de eigen bron van creativiteit en engagement naar de samenleving zoekt kan meedoen. De oefeningen die we doen kunnen tot een helder innerlijk kompas worden in deze woelige tijden. Er is geen voorkennis vereist, wel “goesting” ;-).