Inspiratie

onze bronnen

Antroposofie

Alles, ook menselijke samenwerking, heeft een fysieke realiteit, een innerlijke betekenis, ja, een goddelijke bedoeling. Die perspectieven juist in hun samenhang te leren kennen, zowel in de wereld als in jezelf, dat maakt antroposofie spannend en uniek.

Sociale Kunst

Een van de bijzondere dingen die je kan meemaken is als iemand je echt ziet in wie je bent en wat je eigenlijk wil. Herinner je je zo’n moment? Je voelt je dan verbonden, met de ander en ook op een diepere manier met jezelf. En dat gebeurt ook als je plots een vondst doet over hoe iets zit of wat ergens nodig is.

Contemplatief Onderzoek

Deze vorm van onderzoek is een beproefd middel om verder te komen dan je gewone denkpatronen en intellectuele analyses. Je kan hierdoor inzichten krijgen die een gevoel van evidentie en van waarheid opleveren die in het leven vruchtbaar zijn. 

"Responsibility is the ability to respond."
- Shelley Sacks -
[Verantwoordelijkheid is het vermogen antwoord te geven]


Inspiratie

Beroepstraining Antroposofie

Wil je je innerlijke geestelijke leven meer verbinden met je dagelijkse werkleven? Wil je gezamenlijk verkennen wat er in de wereld nodig is en bezield toekomstkwaliteiten ontwikkelen? In 10 bijeenkomsten werken we gezamenlijk aan deze vragen.