Fenomenologie van het Sociale

fenomenen van gesprek en ontmoeting

De Fenomenologie van het Sociale

vier middagen over het gesprek en de ontmoeting

In deze tijd worden we ons bewust van de enorme behoefte de ander te ontmoeten. We missen het gesprek, het elkaar in de ogen kijken. Toch vergt het veel van ons om onszelf open te stellen voor de ander, te luisteren en een werkelijk gesprek aan te gaan. We leven in een verwarrende tijd. Een tijd, waarin eenzaamheid en angst, het terugtrekken in een eigen bubbel, virtueel of niet, in toenemende mate ons van het sociale leven lijken af te snoeren. Een tijd van groeiende polarisatie, het afzetten tegen de overheid, tegen anders denkenden, wij tegenover zij. 

Wij leven nu in het Ik-tijdperk en we moeten accepteren dat er antisociale krachten in ons actief zijn die doorwerken in onze ontmoetingen. Hier moeten we iets tegenover zetten, het sociale is noodzakelijk en dat moet worden verzorgd. Het bewust scheppen van sociale relaties zodat deze gezond blijven.

In deze vier middagen willen we met elkaar de fenomenen van het gesprek onderzoeken zodat we verrijkt en met meer inzicht in ons dagelijks werk met de ander kunnen communiceren. Dit doen we door met de volgende vragen aan de slag te gaan en deze middels meditatieve oefeningen te onderzoeken: 

Wanneer is een ontmoeting een ontmoeting? Wat speelt er tussen mensen bij een ontmoeting? Hoe kunnen we werken aan de kwaliteit van de ontmoeting, zowel individueel als in groepen? Hoe kun je herkennen of een ontmoeting wezenlijk is voor je biografie? Wat roept de ander in mij op? Hoe kunnen we bouwen aan gezonde sociale verbanden? 

Naast oefenen willen we ook met elkaar studeren en staan we stil bij de volgende thema’s: 

  • Sociale en anti-sociale impulsen in de mens
  • Het sociale oerfenomeen
  • De mens in het huidige bewustzijnszieletijdperk
  • De zeven voorwaarden voor innerlijke scholing

data

waarschijnlijk*
30 oktober, 6, 20 & 27 november
zaterdagochtend van 09.30 tot 13.00 uur


* meld je vast aan, de definitieve datum zullen we je mailen

locatie

omgeving Rotterdam

kosten

120 eur excl btw

begeleiders

Suzanne Verveer
&
Jan Putkamer

‘Waar kom je vandaan?’ vroeg de koning.
‘Uit de rotskloven waarin het goud woont,’ antwoordde de groene slang.
‘Wat is heerlijker dan goud?’ vroeg de koning vervolgens.
‘Het licht’, antwoordde het dier.
‘Wat is verkwikkender dan licht?’ klonk daarop.
‘Het gesprek’, zei de slang.
(Uit het sprookje: De groene slang en de witte lelie, Goethe, 1794)

Inspiratie

Sociale Cultus

De bijeenkomsten stellen je in staat het antroposofisch mensbeeld beter te leren kennen. Tegelijkertijd beogen ze tot beleving van een geestelijke realiteit te komen. Aldoende beoefenen we een vorm van antroposofische gemeenschapsvorming. We gaan hierbij uit van een denkende meditatieweg, zoals beschreven door Rudolf Steiner. Iedereen kan deelnemen die bereid is de tekst van te voren te bestuderen en deze met elkaar stapsgewijs te verdiepen.