Dialoogmiddag

Dit is #niet-mijnantroposofie

over de publicaties van Désanne van Brederode

Zowel in het essay in het dagblad Trouw van afgelopen zaterdag “Dit is #nietmijn-antroposofie”,  als in haar internet-publicatie Ook antroposofen vatbaar voor het complotvirus – DeWereldMorgen.be, geeft Désanne van Brederode uiting aan haar bezorgdheid over de verontrustende geluiden van een vermeende vermenging tussen rechtsextremistische ideeën en de antroposofie.  Met name de waarneming dat een aantal daar aanwezige antroposofen zich bij de grote demonstraties tegen het corona-beleid van de Duitse overheid, niet klip en klaar gedistantieerd heeft van de rechtsextremistische geluiden die daar ook te horen waren, vormde de aanleiding tot het artikel.

Nadat het Atelier ten doop gehouden werd, kwam bij het napraten dit artikel ter sprake. Bij de wensen voor en vragen aan het Atelier werd op de doopavond het belang genoemd van aandacht voor wat leeft in de samenleving. Omdat  we daar graag aan tegemoet willen komen, organiseren we een dialoogmiddag rond dit onderwerp op 8 maart van 16.15u tot 18.15u op Boslaan 15 in Zeist. Na een deelronde over het artikel willen we graag in het gesprek met elkaar niet alleen oefenen in sociale kunst maar ook, conform de werkwijze die ons met het Atelier Antroposofie en Samenleving voor ogen staat, ruimte scheppen voor contemplatieve verdieping. Wellicht komen we iets nader tot wat er “wezenlijk” aan de hand is en wat dat van ons vraagt.

datum

8 maart, 16:15 - 18:15

locatie

Zeist

kosten

Geen

begeleiders

Clarine Campagne
&
Leo Beth

inspiratie

Fenomenologie van het Sociale

Wij leven nu in het Ik-tijdperk en we moeten accepteren dat er antisociale krachten in ons actief zijn die doorwerken in onze ontmoetingen. Hier moeten we iets tegenover zetten, het sociale is noodzakelijk en dat moet worden verzorgd. Het bewust scheppen van sociale relaties zodat deze gezond blijven.